سایبرتکس ( Cybertex )

مقایسه کالا (0)


کامپیوتر ماینینگ شماره یک

کامپیوتر ماینینگ شماره یک

پس از افزایش ارزش بیت کوئین در استخراج های ماینینگ، بسیاری از کاربران در سراسر جهان کار و زندگی خود را رها کرده و به دنبال خرید سخت افزارهایی افتادند ..

295,000,000 ریال

کامپیوتر اداری - شماره یک

کامپیوتر اداری - شماره یک

رایانه اداری، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط و کارایی بالاست. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن برد (Onboa..

12,350,000 ریال

کامپیوتر ماینینگ شماره دو

کامپیوتر ماینینگ شماره دو

پس از افزایش ارزش بیت کوئین در استخراج های ماینینگ، بسیاری از کاربران در سراسر جهان کار و زندگی خود را رها کرده و به دنبال خرید سخت افزارهایی افتادند ..

346,500,000 ریال

کامپیوتر اداری - شماره دو

کامپیوتر اداری - شماره دو

رایانه اداری، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط و کارایی بالاست. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن برد (Onboa..

15,250,000 ریال

کامپیوتر اداری - شماره سه

کامپیوتر اداری - شماره سه

رایانه اداری، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط و کارایی بالاست. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن برد (Onboa..

18,490,000 ریال

کامپیوتر خانگی - شماره یک

کامپیوتر خانگی - شماره یک

رایانه خانگی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط به بالا و کارایی عمومی است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن..

16,915,000 ریال

کامپیوتر خانگی - شماره دو

کامپیوتر خانگی - شماره دو

رایانه خانگی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط به بالا و کارایی عمومی است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن..

20,870,000 ریال

کامپیوتر خانگی - شماره سه

کامپیوتر خانگی - شماره سه

رایانه خانگی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد متوسط به بالا و کارایی عمومی است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک آن..

30,000,000 ریال

کامپیوتر گیمینگ - شماره یک

کامپیوتر گیمینگ - شماره یک

رایانه گیم، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر آن برد(Ded..

35,350,000 ریال

کامپیوتر گیمینگ - شماره دو

کامپیوتر گیمینگ - شماره دو

رایانه گیم، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر آن برد(Ded..

54,500,000 ریال

کامپیوتر گیمینگ - شماره سه

کامپیوتر گیمینگ - شماره سه

رایانه گیم، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزاتی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر آن برد(Ded..

85,320,000 ریال

کامپیوتر گرافیکی - شماره یک

کامپیوتر گرافیکی - شماره یک

رایانه گرافیکی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزات گرافیکی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر..

53,600,000 ریال

کامپیوتر گرافیکی - شماره دو

کامپیوتر گرافیکی - شماره دو

رایانه گرافیکی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزات گرافیکی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر..

76,800,000 ریال

کامپیوتر گرافیکی شماره سه

کامپیوتر گرافیکی شماره سه

رایانه گرافیکی، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزات گرافیکی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک غیر..

131,960,000 ریال

کامپیوتر محاسباتی شماره یک

کامپیوتر محاسباتی شماره یک

رایانه محاسباتی ، یک رایانه رومیزی استاندارد با تجهیزات پردازشی در حد بالا و کارایی بالا است. از جمله ویژگی‌های این رایانه‌ها می‌توان به کارت گرافیک&n..

26,040,000 ریال

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)