کارکیت ( Car-Kit )

کارکیت ( Car-Kit )

وسیله ای برای نگه داری موبایل بروی داشبرد اتومبیل و روبروی راننده با امکاناتی که می تواند کم و زیاد شود از جمله بلوتوث و اتصال به سیستم صوتی اتومبیل و بلندگوی مجزا و...


جستجوی دقیق تر