شماره حساب های بانکی


مشتریان گرامی ، لطفا قبل از واریز هرگونه وجه به هریک از حساب های زیر ، با همکاران ما در واحد فروش تماس گرفته و فاکتور خود را قطعی نمائید.

واحد فروش :  4 - 88704363


بانک ملی :
شماره حساب :  830703007

شماره کارت :  9384-5352-9971-6037
شعبه میدان جهاد - کد 721
به نام : سید علیرضا موسویبانک صادرات :
شماره حساب :  652303008
شماره کارت :  2345-8065-6915-6037
شعبه میدان جهاد - کد 761
به نام : سید علیرضا موسوی


بانک ملت :
شماره حساب :  1624922889
شماره کارت :  7018-4387-3378-6104
شعبه اندیشه سهروردی - کد 6811/4
به نام : سید بابک مجدی


بانک آینده :
شماره حساب :  200619672003
شماره کارت :   9075-7585-1410-6362
شعبه یوسف آباد - کد 255
به نام : سید بابک مجدی